tisdag 17 november 2009

ISTJ

I förra veckan hade vi teamaktivitet med jobbet. Vi var på den fina kursgården Milgården i Klippan i ett dygn och fick en genomgång av Jungs profiltyper enligt Myers-Briggs. Superintressant!Jag fick reda på att jag är en ISTJ-profil med stark preferens för S och J. Det betyder bland annat att jag har ett stort behov av struktur, ordning och planering och att jag blir stressad när jag inte har kontroll över situationer. Det betyder också att jag har ett väldigt gott sinne för detaljer, men har i gengäld svårt för att se helheten. Jag fungerar bäst när jag får tydliga instruktioner och blir stressad av för "luddiga" formuleringar. S-människor är ofta väldigt händiga, men sällan kreativa och det stämmer så väl in på mig:

* Jag musicerar (sjunger, spelar gitarr och piano), men alltid musik som redan finns, jag komponerar inget själv.
* Jag syr kläder, stickar och broderar, men oftast efter mönster (även om jag faktiskt nu går en mönsterkonstruktionskurs).
* Jag tecknar och målar ibland och då alltid någonting befintligt, aldrig "från huvudet".
* När jag var liten byggde jag jättemycket med Lego, men alltid från beskrivning, aldrig på fri hand.

Det var jättehäftigt att plötsligt få en förklaring på varför man reagerar och agerar på ett visst sätt!

"ISTJ's have an excellent ability to take any task and define it, organize it, plan it, and implement it through to completion. They are very hard workers, who do not allow obstacles to get in the way of performing their duties. They do not usually give themselves enough credit for their achievements."

"ISTJ's usually have a great sense of space and function, and artistic appreciation. Their homes are likely to be tastefully furnished and immaculately maintained. They are acutely aware of their senses, and want to be in surroundings which fit their need for structure, order, and beauty."

Förutom att få en bild över vad man själv är för en typ, gav dagarna i Klippan även en ökad förståelse för de andra typerna och vad man ska tänka på i samtal och samarbete dem emellan. Vi kom närmare varandra och fick en ökad teamkänsla.


Vacker takstukatur i Milgårdens ena salong

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar